Tái khởi động các dự án xây nhà sau ngày bình thường mới

Quay trở lại với nhịp sinh hoạt bình thường mới, Nét Chuẩn đã tái khởi động các dự án sau một thời gian nghỉ dịch trên các khu vực như: TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai… Một ngày bình thường mới của Nét Chuẩn sẽ là:

Nhân lực cho công tác thi công của Nét Chuẩn đã quay trở lại làm việc và sẵn sàng đón nhận những công trình mới đảm bảo tiến độ cho gia chủ.

Công tác tư vấn và khảo sát tuân thủ 5K đảm bảo an toàn và giúp khách hàng hiểu được qui trình thi công cũng như lên kế hoạch cho một căn nhà trong tương lai.

Tại công trường Nét Chuẩn đảm bảo 5k phòng dịch và các biện pháp an toàn thi công khác vẫn tuân thủ song song.