Đảm bảo kỹ thuật trong công tác lắp dựng cốp pha cốt thép dầm sàn nhà anh Sang huyện Nhà Bè

Giống như những phần thô khác mà Nét Chuẩn thực hiện. Các qui trình đổ bê tông cột, dầm, sàn được kỹ sư Nét Chuẩn tuân thủ, đảm bảo đúng kỹ thuật. Trước tiên là công tác cốp pha, cốt thép phải chuẩn.

Hình ảnh công trình tại nhà phố anh Sang, huyện Nhà Bè, TP.HCM

Qui mô xây dựng 4 tầng

Công tác chuẩn bị cốp pha – cốt thép trước khi thi công

Công tác cốp pha


– Đảm bảo lắp ghép cốp pha đúng yêu cầu kỹ thuật: chân cốp pha đảm bảo lắp ghép đúng vị trí, cốp pha đảm bảo chắc chắn, kiểm tra lại hình dáng, kích thước, khe hở của ván khuôn, độ kín để đảm bảo trong quá trình đổ bê tông không bị mất nước.

– Cốp pha cột: chân cốp pha phải đặt đúng vị trí, chắc chắn đảm bảo trong quá trình đổ bê tông không bị xô lệch, sử dụng neo, cây chống để không bị nghiêng.

– Cốp pha dầm: thành cốp pha phải thẳng, không được cong vênh, kiểm tra độ cao của đáy dầm.

– Cốp pha sàn: kiểm tra độ võng, cao độ của đáy sàn tại nhiều vị trí khác nhau.

– Công tác cốp pha lưu ý: Tạo nhám và Vệ sinh cốt thép chờ đầu cột, chừa vị trí lỗ mở vệ sinh, đóng bổ đầu cột tránh ảnh hưởng đến chất lượng bê tông đầu cột và kiểm tra vị trí tiếp giáp với các công trình lân cận.

Công tác cốt thép


– Kiểm tra công tác lắp dựng: vị trí, chủng loại, số lượng, tiết diện, chiều dài, vị trí neo, vị trí nối thép, bước đai.

– Cốt thép sàn: Kiểm tra vị trí giao nhau giữa: dầm chính và dầm phụ; cột cấy lên dầm, kiểm tra cục kê, không được đi ống âm dầm

– Cốt thép dầm: Kiểm tra các vị trí gia cường: hộp kỹ thuật, lỗ xuyên sàn, tường xây trên sàn

HOTLINE: 0938.792.791