Công tác bê tông cột cho phần thô đạt chất lượng cao nhà anh Dũng quận 09

Vừa qua, đội ngũ thi công của NÉT CHUẨN đã tiến hành đổ bê tông cột đạt tiêu chuẩn tại nhà anh Dũng quận 09.

Công tác này rất quan trọng vì chất lượng của cột bê tông ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng phần thô của ngôi nhà. Ngoài các nguyên vật liệu dùng để thi công thì yếu tố kỹ thuật trong quy trình đổ bê tông cũng rất quan trọng được Kỹ Sư Nét Chuẩn giám sát chặt chẽ.

Công nhân Nét Chuẩn kiểm tra từng cột kỹ lưỡng trước khi đổ bê tông
Cột chống và cốt pha phải đảm bảo chắc chắn
Công tác đầm bê tông
Nét Chuẩn sử dụng bê tông thương phẩm đạt MAC 300 INSEE cho công tác bê tông cột

Trong quá trình thi công phần thô Nét Chuẩn phải đảm bảo các yếu tố như:

An toàn lao động khi thi công

Kỹ sư NÉT CHUẨN luôn kiểm soát chất lượng bê tông thương phẩm đầu vào và chất lượng bê tông sau khi thi công

HOTLINE: 0938.792.791